Informacja o numerach rachunków bankowych do dokonania płatności

1. Podatek rolny, leśny od nieruchomości – indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych

2. Opłata za gospodarowanie odpadami – indywidualne rachunki bankowe

3. Podatek od środków transportowych  –  rachunek bankowy nr 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

4. Pozostałe należności  – rachunek bankowy nr 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

Referat Podatków