Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM w Brzozowie dotycząca spraw mieszkańców związanych z odpadami komunalnymi .

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców ogranicza się maksymalnie wizyty w Wydziale Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ( budynek PGK Sp.zo.o. ).

Czasowo do odwołania nie będą przyjmowane deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można składać je drogą elektroniczną zgodnie z Uchwałą Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej
w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020r. umieszczoną na stronie www.brzozow.pl w zakładce Mieszkańcy –Gospodarka Komunalna – Akty prawne.

Mieszkańcy, którzy nie zaopatrzyli się do tej pory w worki na odpady komunalne  mogą oddać w terminie zgodnie z harmonogramem odpady komunalne odpowiednio posegregowane w innych workach  
z naklejonym odpowiednim dla danej frakcji kodem kreskowym . 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 13306 10 88 i 13 306 10 87 . 

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa