Informacja

Wszystkie czynności związane z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prosimy dokonywać drogą elektroniczną. W tym celu należy wejść na stronę internetową www.ceidg.gov.pl, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie poprzez ePUAP.

Osoby nieposiadające podpisu elektronicznego powinny wypełnić odpowiedni wniosek na stronie www.pz.gov.pl i udać się do Urzędu Skarbowego w celu uwierzytelnienia podpisu elektronicznego.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !