Walne Zebranie w OSP Humniska

W ubiegłą niedziele tj.  2 lutego br.,  o godzinie 15:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Humniskach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019,  w którym wzięli udział między innymi: Szymon Stapiński – Burmistrz Brzozowa, st. kpt. Jan Smoleń – reprezentujący Komendę PSP w Brzozowie, Stanisław Kułak – sołtys Sołectwa Humniska, Lucjan Czech – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Humniskach, dyr. Wiesław Marchel – reprezentujący Starostę Brzozowskiego, st.bryg Mariusz Bieńczak – Komendant Miejski PSP w Krośnie oraz  członkowie czynni, goście honorowi i wspierający OSP Humniska, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  i zaproszeni goście. Podczas zebrania podsumowana została działalność w roku 2019, a także przedstawione zostały plany działania na rok obecny.
W roku ubiegłym Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP Humniska dysponowana była przez SKKP w Brzozowie 57 razy do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych i zabezpieczeń, w tym:
– pożary – 11 razy,
– miejscowe zagrożenia – 42 razy,
– alarmy fałszywe – 4.

Dało to drugie miejsce w Gminie Brzozów, czwarte  w Powiecie Brzozowskim oraz setne w  Województwie Podkarpackim najczęściej wyjeżdżających jednostek OSP w roku 2019.

Walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Humniska absolutorium za rok sprawozdawczy 2019.

Źródło: opracowano na podstawie materiału OSP KSRG Humniska -fanpage Facebook