Zgłoszenie kandydatów na ławników – wybory dodatkowe

W Urzędzie Miejskim w Brzozowie, w pokoju nr 108 (I piętro), do dnia 18 lutego 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia mające na celu wyłonienie w wyborach dodatkowych, 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie. Więcej informacji w poniższym odnośniku do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów >>>link<<<

Paweł Myćka