Zawiadomienie o zwołaniu I posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie w dniu 22 stycznia 2020r.

Zgodnie § 11 pkt. 2 załącznika do Uchwały Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Burmistrz Brzozowa informuje się, że inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 8:00.

Posiedzenie Rady odbędzie się w Sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 (Ip.)

 

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie osób wchodzących w skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie.
  3. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  4. Podjęcie Uchwał w sprawach:

– wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

– ustalenia ramowego planu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2020.

  1. Omówienie spraw bieżących.
  2. Zamknięcie obrad.

Dorota Indyk – Wydział SP