Ogłoszenie wyników wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Dorota Indyk – Wydział SP