INFORMACJA dla Podmiotów Gospodarczych

W ślad za informacją Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Brzozowie informujemy o zmianie przepisów dotyczących odbioru odpadów oraz obowiązku rejestracji do bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO). Od dnia 01.01.2020 roku przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne powinni posiadać wpis do BDO. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl, w zakładce aktualności (Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO) oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

red