Informacja dla rolników

ROLNIKU !

Gmina Brzozów informuje, że w związku ze zgłaszanymi przez rolników problemami dotyczącymi zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej  tj. folie, siatki i sznurki od owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu big bag zamierza  wystąpić w grudniu 2019 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie systemu zbierania i zagospodarowania ww. odpadów w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

ABY ZINWENTARYZOWAĆ ILOŚĆ ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY BRZOZÓW OSOBY, KTÓRE CHCĄ W RAMACH PROGRAMU BEZPŁATNIE UNIESZKODLIWIĆ WW. ODPADY ZOBOWIĄZANE SĄ DO DNIA 22.11.2019 R. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO W BRZOZOWIE.

WNIOSKI SĄ DO POBRANIA U SOŁTYSA, W URZĘDZIE MIEJSKIM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY BRZOZÓW – www.brzozow.pl

wniosek do pobrania

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane w 2019 r. Zainteresowane osoby prosimy o przekazywanie informacji o ilości ww. odpadów według załączonego wzoru wniosku. Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informuje się, że ww. odpadów nie należy wystawiać do odbioru przy zbiórce odpadów zmieszanych i segregowanych, która odbywa się z poboczy dróg w ramach odbioru odpadów komunalnych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 306 10 88.