Wzrost zasiłku pielęgnacyjnego

Od 1 listopada nastąpiła zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego – z kwoty 184,42 wzrósł do kwoty 215,84 zł miesięcznie.

Dla przypomnienia zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • dziecku z niepełnosprawnością,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

 

                                                                                                                                                        Alicja Tomoń