Informacja

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że  w ramach jesiennej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie w dniach:

od 21 do 25 października 2019 r.,

od 18 do 22 listopada 2019 r.

i od 9 do 13 grudnia 2019 r.

Zmianie ulegają godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek od 7.30 – 17.30

wtorek – piątek od 7.30 – 15.00

sobota – nieczynne