100 tys. zł dla jednostek OSP w gminie Brzozów

W dniu 9 października Burmistrz Gminy Brzozów – Szymon Stapiński i Skarbnik Gminy Brzozów – Katarzyna Majdosz podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem    i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem  i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach tej umowy Gmina Brzozów otrzymała dotację w wysokości 98.900,00 zł za którą zostanie zakupione następujące wyposażenie: agregat prądotwórczy wysokiej mocy (50kW), radiotelefony przenośne (2 szt.), aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych (2 szt.), buty specjalne gumowe (15 par), rękawice specjalne skórzane (6 par), hełm strażacki (2 szt.), drabina nasadkowa aluminiowa, pompa szlamowa, ubranie strażackie specjalne (12 kpl).

Wkład własny Gminy Brzozów podczas realizacji tego zadania wyniesie zaledwie 1.100,00 zł.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Piotra Uruskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za udzieloną pomoc przy pozyskaniu środków.

Wydział Spraw Obywatelskich