Promesy i umowy dla OSP w ramach programu 5000 zł

W dniu 9 października br., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zostały uroczyście wręczone przedstawicielom jednostek OSP  z powiatu Brzozowskiego promesy i podpisane umowy na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” (5 000 zł).

Wszystkie  dziewięć  jednostek OSP działających na terenie gminy Brzozów  uczestniczących  w tym zadaniu wzbogaci się  o następujący sprzęt: defibrylatory (2 szt.), mundury wyjściowe (14 kpl.), laptop, rzutniki (2szt.), ekran do rzutnika, drukarkę laserową, ubrania koszarowe (29 kpl.), hełmy strażackie (6 szt.), zbiornik brezentowy, prądownicę Ø 52, rozdzielacz 75x52x52, węże ssawne Ø 110 (2 szt.), noszak do węży oraz  buty na zawody (10 par).

Zakupione w/w wyposażenie pozwoli na doposażenie jednostek w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych oraz zwiększy możliwości szkoleniowe          poszczególnych jednostek.

Wydział Spraw Obywatelskich