Informacja

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) za dodatkową odpłatnością.