Informacja

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w związku z brakiem możliwości zagospodarowania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od 12 sierpnia 2019 br. do odwołania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie będą przyjmowane ww. odpady.