Rusza remont strażnicy OSP Wola Górecka

Jednostka OSP w Woli Góreckiej otrzymała dotację z budżetu państwa w ramach zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych”.

Środki te zostaną przeznaczone na realizacje zadania pn „Remont pomieszczenia garażowego w strażnicy OSP Wola Górecka”. Remont obejmował będzie pomieszczenie garażowe, które jest jednocześnie pomieszczeniem na wyposażenie indywidualne strażaków i sprzęt strażacki.

W pomieszczeniu garażowym uzupełnione zostaną tynki i obłożne płytkami ściany na wysokość 2 metrów. Wymienione zostaną 2 okna i brama garażowa.

Wyremontowanie pomieszczenia garażowego zapewni zabezpieczenie samochodu Ford Transit, sprzętu strażackiego, a także wyposażenia osobistego strażaków tam przechowywanego. Remont polepszy warunki bytowe dla samych strażaków oraz podwyższy gotowość bojową jednostki.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 24.329,50 zł brutto. Burmistrz Brzozowa zapewnił pokrycie w 35 % kosztów na realizację tego zadania.

   Tomasz Leśniak