Rozmowa z Adamem Śnieżkiem, posłem na Sejm RP

Źródło: www.powiatbrzozow.pl