Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie

Od 5 sierpnia br. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska będzie pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (parter, pokój 16).

Paweł Myćka