Klienci poczty poza kolejnością

  Od czerwca b.r. na poczcie obowiązują nowe zasady pierwszeństwa obsługi klientów. Poza kolejnością są obsługiwane osoby z niepełnosprawnością, kobiety w ciąży oraz osoby z dziećmi do drugiego roku życia. Zmiany są wynikiem współpracy Poczty Polskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe regulacje objęły wszystkie placówki w Polsce.

                                                                                                                                                        Alicja Tomoń