OSP Zmiennica – zdecydowany lider ostatnich lat znowu górą!

W sobotę 8 czerwca br.,  stadion piłkarski wchodzący w skład kompleksu sportowego MOSiR Brzozów będący na co dzień miejscem zmagań sportowych  A – klasowej drużyny piłkarskiej Brzozovii Brzozów stał się areną gorącej rywalizacji drużyn pożarniczych OSP z terenu gminy Brzozów –  i to nie tylko z uwagi na upalną  w tym dniu pogodę.

Do zawodów zgłosiło się łącznie 18 drużyn. W najbardziej widowiskowej kategorii A-  seniorów czynnych rywalizację podjęło 8 drużyn, w  grupie C kobiet cztery oraz po trzy drużyny młodzieżowe w kategorii młodzieżowej dziewcząt oraz chłopców.

Na wstępnie Druhny i Druhów powitał Szymon Stapiński – Burmistrz Brzozowa, który  dokonał uroczystego otwarcia zawodów, życzył szczęścia i jak stwierdził niech wygra najlepszy. Głos zabrał ponadto Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Piotr Uruski oraz  Starosta Brzozowski- Zdzisław Szmyd, który podziękował w szczególności strażakom za zaangażowanie oraz wysiłek włożony  w akcję ratowniczą na terenie powiatu brzozowskiego podczas powodzi, która nawiedziła południowo – wschodnią Polskę przed kilkoma tygodniami.

Zmagania obserwowali ponadto m.in.: Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa, Radni Rady Miejskiej w Brzozowie,  Krzysztof Folta – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie, Józef Rzepka – Zastępca Naczelnika  Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie oraz druh Edward Rozenbajgier  – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Brzozowie.

Sędzią głównym zawodów był podobnie jak w roku ubiegłym mł. bryg. Bogdan Biedka, wspomagany  przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej  w Brzozowie  oraz  w tym roku druhów OSP z gminy Domaradz (Góra). Spikerem zawodów był  mł. bryg. Jacek Kędra, który na bieżąco przybliżał publiczności techniczne aspekty rozgrywanych konkurencji oraz informował o poszczególnych wynikach, w tym czasach  rywalizacji.

Wyniki rywalizacji oceniała Komisja  złożona z funkcjonariuszy PSP w Brzozowie w osobach:  mł. bryg. Bogdana Biedki, mł. bryg. Jacka Kędry, kpt. Marcina Kwolka, mł. asp. Łukasza Pojnara oraz  druhów OSP Gminy Domaradz.

Zawody rozpoczęło złożenie przez dowódcę  druha Mariana Dydka meldunku Szymonowi Stapińskiemu – – Burmistrzowi Brzozowa  o gotowości do rozpoczęcia zawodów.

Po kilkugodzinnej zaciętej rywalizacji  w konkurencjach: biegów sztafetowych na dystansie 400 m dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, sztafety pożarniczej 7×50 z przeszkodami dla drużyn z gr. A i C, rozwinięciach bojowych dla drużyn młodzieżowych oraz ćwiczeniach bojowych dla grupy A i C ostateczna klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wyglądała w sposób następujący:

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt

 1. OSP Zmiennica (1012,4 pkt.),
 2. OSP Stara Wieś (995,2 pkt.),
 3. OSP Turze Pole (980,6 pkt.).

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców

 1. OSP Stara Wieś (1027 pkt.),
 2. OSP Zmiennica (1002,6 pkt.),
 3. OSP Turze Pole (970,5 pkt.).

 Grupa C – Kobiety

 1. OSP Zmiennica (137,0 pkt.),
 2. OSP Przysietnica (141,4 pkt.),
 3. OSP Turze Pole (149,3 pkt.),
 4. OSP Humniska (154,9 pkt.).

Członkowie czynni – Grupa A – seniorzy

 1. OSP Zmiennica (109,1 pkt.),
 2. OSP Stara Wieś (112,9 pkt. – o wygranej z OSP Brzozów  zadecydował wynik ćwiczenia bojowego),
 3. OSP Brzozów (112,9 pkt.),
 4. OSP Przysietnica (119,0 pkt.),
 5. OSP Turze Pole (122,0 pkt.),
 6. OSP Humniska (126,4 pkt.),
 7. OSP Górki (136,2 pkt.),
 8. OSP Grabownica Starzeńska (168,7 pkt.).

Zespoły zostały uhonorowane przez Burmistrza Szymona Stapińskiego okolicznościowymi medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które Burmistrz wręczył w asyście Zastępcy Komendanta PSP w Brzozowie Krzysztofa Folty. Najlepsze  trzy zespoły w najbardziej prestiżowej kategorii członków czynnych tj. zespoły ze Zmiennicy, Starej Wsi i Brzozowa otrzymały nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza Brzozowa na  zakup sprzętu lub wyposażenia dla poszczególnych  jednostek OSP w następujących wysokościach: 1.500 zł za pierwsze miejsce, 1.200 zł za drugie oraz  800 zł za trzecie miejsce.

Na zakończenie zmagań dziękując wszystkim drużynom za udział i sportową rywalizację Burmistrz Szymon Stapiński zwrócił się  z wyrazami wdzięczności ponadto  do Krzysztofa Kosztyły – prezesa zwycięskiej drużyny, która dzięki jego wysiłkowi oraz osobistemu zaangażowaniu od wielu lat osiąga bardzo wysokie wyniki podczas rywalizacji drużyn strażackich OSP w ramach zawodów sportowo – pożarniczych. Życzył ponadto powodzenia podczas zbliżającego się kolejnego – powiatowego szczebla rywalizacji sportowo – pożarniczej, w którym gminę Brzozów wzorem roku ubiegłego  będzie właśnie reprezentowała jednostka OSP ze Zmiennicy.

RavF

Fotogaleria: