Dofinansowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – projekt „ Dni tradycji i kultury Ziemi Brzozowskiej”

 

Gmina Brzozów  w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  /Plan Operacyjny na lata 2018-2019/, działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych,  mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie  przystąpi do realizacji projektu „Dni tradycji i kultury Ziemi Brzozowskiej”.

Ogólny koszt projektu opiewał będzie na kwotę 20.412 zł przy dofinansowaniu rzędu 8.812 zł. Warto wspomnieć, iż  kwota projektu w wysokości 11.600 zł stanowi wyłącznie rzeczowy  wkład własny  gminy w realizację zadania w który wchodzi: scena z nagłośnieniem, oprawa muzyczna imprezy, udostępnienie pomieszczeń WTZ oraz opracowanie materiałów graficznych dotyczących  projektu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie dziewięciu warsztatów tematycznych dotyczących m.in.: haftu krzyżykowego i haczykowego, warsztatów bibułkarskich, ceramicznych,  kulinarnych i regionalnych wypieków w nowoczesnej formie oraz dotyczących koronki szydełkowej. Ponadto  z zakresu produkcji bombek choinkowych i kartek okolicznościowych  oraz przeprowadzenie  mini festiwalu naleśnika – imprezy przybliżającej tradycje i kulturę regionu brzozowskiego. Grupa warsztatowa  będzie liczyć dwadzieścia osób  – łącznie 180 osób.

Zwieńczeniem projektu będzie impreza plenerowa  pn.: „Dni tradycji i kultury Ziemi Brzozowskiej” mająca na celu przybliżyć  ginące dziedzictwo, tradycje, kulturę i sposoby jej krzewienia oraz podsumowująca cykl warsztatów aktywizujących mieszkańców Ziemi Brzozowskiej i promujących tradycje kulturalne terenów wiejskich. Podczas imprezy zaprezentowane zostaną efekty pracy mieszkańców Ziemi Brzozowskiej, uczestników warsztatów o szerokiej tematyce poczynając od rzemiosła przez rękodzieło po degustacje lokalnych potraw przygotowanych podczas spotkań tematycznych.

Warto wspomnieć, iż projekt w szczególności ma na celu przygotowanie mieszkańców gminy Brzozów do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz krzewieniu lokalnych zwyczajów i tradycji naszego regionu.

Projekt  realizowany będzie w partnerstwie z  Brzozowskim Domem Kultury, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Starej Wsi oraz Stowarzyszeniem Grupa Dobra Myśl z Grabownicy Starzeńskiej przy merytorycznym  wsparciu Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie, które aktywnie brało udział przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca  zapisów na poszczególne warsztaty  skierowane do osób zamieszkujących tereny wiejskie gminy Brzozów będzie zamieszczona na stronie internetowej gminy Brzozów. O zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

 

RavF