Integracyjne Spotkanie Wielkanocne dla osób z dysfunkcją wzroku

           Wg danych GUS z 2004 w Polsce jest 1 820 300 osób z niepełnosprawnością z powodu uszkodzeń i chorób narządu wzroku, z czego Polski Związek Niewidomych (PZN) skupia około 80 tys. osób, natomiast koło powiatowe  PZN w Brzozowie liczy około 100 członków. Niepełnosprawność wzrokowa powoduje duże ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie problemy w zdobywaniu informacji i komunikacji międzyludzkiej, poruszaniu się w terenie, załatwianiu swoich codziennych spraw, samoobsługi, ogromnym wyzwaniem jest kształcenie czy podejmowanie zatrudnienia.

Osoby niewidome czy niedowidzące są często zależne od pomocy innych z powodu słabo dostosowanego środowiska. Często towarzyszy im poczucie izolacji, osamotnienia, braku zrozumienia przez zdrowych co w konsekwencji prowadzi do niskiego poczucia własnej wartości, przyjęcia postawy bierności, poczucia zagrożenia własnej osoby i planów życiowych, odrębności, wyobcowania czy nawet odrzucenia.          

Wychodząc naprzeciw takim problemom  w dniu 24 kwietnia br., w sali narad Urzędu Miejskiego brzozowskie koło PZN zorganizowało  uroczyste Spotkanie Wielkanocne. Wydarzenie było okazją do wspólnego spotkania członków brzozowskiego koła oraz przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego.

Poświąteczne życzenia w imieniu Starosty Brzozowskiego złożyła kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Zofia Foryś,  w imieniu Burmistrza Brzozowa pełnomocnik d.s. Osób z Niepełnosprawnością pani Alicja Tomoń, natomiast wice prezes zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych pani Agata Pogoda zaprezentowała formy wsparcia   okręgu dla osób z dysfunkcją wzroku. Spotkanie uatrakcyjnił występ kapeli ludowej Graboszczanie.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane  w ramach środków  konkursu  organizowanego przez Burmistrza Brzozowa  na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku.

Alicja Tomoń