Powstanie nowy chodnik w Grabownicy Starzeńskiej

 

Gmina Brzozów na podstawie uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągu dróg wojewódzkich w roku 2019 w związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska otrzymała dofinasowanie  rzędu 170.000 złotych na realizację zadania związanego z  jakże oczekiwaną przez społeczność lokalną inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Grabownica Starzeńska /lewa strona/.

Przedmiotowa umowa na realizację zadania majątkowego dnia 26 kwietnia br., podpisana została w Urzędzie Miejskim w Brzozowie przez panią Marię Kurowską – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Szymona Stapińskiego  – Burmistrza Brzozowa.

Szacunkowa wartość  zadania  opiewa na kwotę  222.434,55 złotych, natomiast  ostateczną wartość zadania poznamy po wyborze najkorzystniejszej oferty w oparciu o  zasady i tryb udzielenia zamówienia określony w ustawie o zamówieniach publicznych.

RavF