Dodatkowy nabór – wymiana indywidualnych źródeł ciepła