Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Brzozów

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 29.04.2019 r. do 20.05.2019  r. z terenu całej gminy odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wyżej wymienione odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektrośmieci), który z terenów wiejskich odbierany będzie przez pracownika firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w godzinach od 10:00 do 17:00 w wyznaczonym poniżej miejscu, natomiast z terenu miasta Brzozów ze względu na dewastację sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby postronne ww. sprzęt należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się w Brzozowie przy ul. Legionistów 10.
Ponadto informuje się, że od 1 kwietnia każdy właściciel nieruchomości, aby oddać opony do PSZOK-u winien posiadać odpowiednie dla tego odpadu kody kreskowe, które można pobrać w tut. urzędzie, Wydział OŚKiR.  
 
DATA MIEJSCOWOŚĆ ELEKTROŚMIECI
29.04.2019 r. Grabownica Starzeńska Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Humniska Skrzyżowanie Zbiórka elektrośmieci koło sklepu OSM Jasienica Rosielna od godz. 10.00 do 17.00
Humniska Duża Strona Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
30.04.2019 r. Brzozów Zbiórka elektrośmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od godz. 8.00 do 16.00
13.05.2019 r. Przysietnica Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Górki Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
20.05.2019 r. Turze Pole Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Zmiennica Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
Stara Wieś Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00
 Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione do godziny 7:00
Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie wnętrz.
Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny należy oddać kompletny. Nie będą przyjmowane obudowy lub sprzęt niekompletny, niezawierający elementów elektronicznych.
 
Uwaga!
W związku z dewastacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby postronne prosimy o wyrozumiałość i dowiezienie we własnym zakresie ww. sprzętu w wyznaczone miejsca. W razie braku możliwości dowozu ww. sprzętu do wyznaczonych miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numer: 13 43 415 49 pracownikom firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., którzy w wyjątkowych sytuacjach postarają się pomóc w odbiorze tego sprzętu.
W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:
-części samochodowe, motocyklowe itp. (opony, zderzaki, szyby samochodowe, akcesoria )
-kosiarki spalinowe
-rury kanalizacyjne PCV
-elementy budowlane ( płytki, skrzydła drzwiowe, pokrycia dachowe, okna)
-materiały budowlane ( wełna mineralna, styropian itp.)
-materiały niebezpieczne ( opakowania po farbach, lakierach, olejach samochodowych, klejach, lampy fluorescencyjne – świetlówki )