Nagroda dla Szkolnego Teatru Lalki i Aktora w Stalowej Woli

Na XV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”, który pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, odbył się w dniach 8-10 kwietnia w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, najmłodsza grupa Szkolnego Teatru Lalki i Aktora ze Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki z Turzego Pola za spektakl „Wawiłki” otrzymała ex aequo z teatrem z Rzeszowa Nagrodę Główną w kategorii Teatr.

Była to już ósma nagroda teatru na tym przeglądzie. Pierwszą z nich teatr otrzymał w 2010 roku. Aktorzy i opiekunowie po raz kolejny składają podziękowania dyrektor szkoły Zuzannie Koniecznej za wsparcie, a burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu za transport dzieci i opiekunów. Sukcesy teatru przyczyniają się do promocji gminy Brzozów w wielu placówkach kulturalnych naszego regionu i poza nim.
Renata i Waldemar Kośmidrowie