Informacja dot. wyborów Zarządu Osiedla nr 2 w Brzozowie

Wybory Zarządu Osiedla nr 2 w Brzozowie odbędą się dn. 28 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie w godzinach od 8.00 do 15.00. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie oraz rejestracja kandydatów na członków Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie odbywać się będzie w dniu 15 kwietnia 2019 r. tj. poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 oraz od 16 do 18 kwietnia 2019 r. tj. od wtorku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, na parterze, pok. nr 15.
Więcej informacji w rozwinięciu:

Terenem działania Osiedla Nr 2 w Brzozowie są ulice: Adama Mickiewicza, Antoniego Kościńskiego, Bartosza Głowackiego, Bohaterów II Wojny Światowej, Boczna, Franciszka Prohaski, Górna, Harcerska, Ignacego Kraszewskiego, Jakla Mała, Jakla Wielka, Jana Kilińskiego, Józefa Bema, Józefa Poniatowskiego, Kazimierzowska, Krótka, Legionistów, Mała, Marii Konopnickiej, Mostowa, Olejarska, Piastowa, Pocztowa, Romualda Traugutta, Rynek, Rzeszowska, Schodowa, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, 1000–lecia, Wincentego Witosa, Zamknięta, Maksymiliana, Dąbrowskiego, Kajtochowej, Wiosenna.
Paweł Myćka