Zebrania wiejskie z udziałem burmistrza Szymona Stapińskiego

Zebrania w Górkach, Humniskach i Starej Wsi zakończyły cykl zebrań wiejskich w sołectwach gminy Brzozów z udziałem burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego.

23 bm. spotkali się mieszkańcy Humnisk, a dzień później Starej Wsi, Górek i drugiego sołectwa w Humniskach – „Humniska – Skrzyżowanie”. Podobnie jak podczas ubiegłotygodniowych spotkań w innych miejscowościach naszej gminy uczestnicy zebrań wysłuchali sprawozdań sołtysów i rad sołeckich z podjętych działań i przeprowadzonych inwestycji za rok 2018.
Podczas zebrań priorytetowym tematem był wybór pięcioosobowych składów komisji wyborczych w wyborach sołtysów (mieszkańcy zdecydowali o nich w tajnych wyborach, jedynie w sołectwie Humniska, ze względu na niedostateczną liczbę kandydatów, komisja zostanie powołana zarządzeniem przez burmistrza) oraz prezentacja kalendarza wyborczego. Wybory sołtysów i przewodniczących osiedli zarządzono na 7 kwietnia br.
W trakcie trwania zebrań mieszkańcy wypowiadali się  również na tematy dotyczące ich najbliższego otoczenia. Bolączką niemal każdego sołectwa jest stan poszczególnych odcinków dróg gminnych, chodników i ich oświetlenie. Mieszkańcy poruszali także kwestie kanalizacji, oświaty, scaleń gruntów i bezpieczeństwa na drogach. W miarę możliwości finansowych władze zapewniały o realizacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców i sołtysów.
foto: Janusz Pomykała