VIII zwyczajna sesja RM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Daniel Boroń na dzień 27 marca 2019 r. (środa) zwołał VIII zwyczajną sesję. Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Porządek sesji w rozwinięciu.

Porządek obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu
27 marca 2019 r.

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 2  im. Marii Konopnickiej w Brzozowie
 8. zmiany uchwały Nr XXX/318/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
 9. zmiany uchwały własnej Nr XXVI/268/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia jego regulaminu
 10. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu
 11. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
 12. zmieniająca uchwałę Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
 13. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa
 14. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2019 rok
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.