Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzozowie witają wiosnę

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest   okazją  do  tego,  by  uświadomić   dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Brzozowie przygotowania do pożegnania zimy i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.

Dzieci ze wszystkich grup wraz z wychowawcami zmieniły   dekorację w kąciku przyrodniczym  z  zimowej  na  wiosenną. W  kąciku  zrobiło się kolorowo od przeróżnych wiosennych kwiatów.  Dzieci  zasadziły również nasionka żonkili, cebule, z  których  będzie wyrastał  szczypiorek.  Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  nowej pory roku.
            21 marca 2019 r. o godz. 9.30,  jak co roku – witając wiosnę – został  zorganizowany w  przedszkolu  „Zielony  Dzień”.  Każde  dziecko  w  tym  dniu  miało  zielony  strój  i  przygotowany  wcześniej element symbolizujący wiosnę. Nie zabrakło też zieleni w menu. W tym dniu  wszystkie przedszkolaki  wraz  ze  swoimi  paniami  zebrały  się w sali teatralnej, żeby  wspólnie  powitać  Panią  Wiosnę. Podczas  uroczystości przygotowanej przez dzieci z grupy II SMERFY pod opieką wychowawczyń: Doroty Kuli, Moniki Marszałek-Rychlickiej, Alicji Byczyńskiej oraz dzieci z kółka tanecznego pod opieką p. Anny Szajnowskiej – Jajko  przedszkolaki  miały  okazję  przywołać  Wiosnę  wierszykami , piosenkami , tańcem i  głośnymi  okrzykami. Pani  Wiosna oznajmiła  dzieciom, że  od  dziś  zaczyna  swoje  panowanie  w  przyrodzie   i  zaprosiła  dzieci  na  wiosenny  spacer.
             Podczas tego spotkania odbyło się również oficjalne rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy Kącik Pani Wiosny, którego celem było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci oraz uwrażliwienie na piękno wiosennej przyrody. W każdej sali  kąciki te zostały wykonane oryginalnie  i bardzo estetycznie. Dlatego też wszystkie  grupy zostały nagrodzone i otrzymały, w imieniu Pani Wiosny,  z rąk dyr. przedszkola Magdaleny Soboty kolorowe bajeczki do czytania.
            Następnie na zakończenie tej uroczystości wszystkie  przedszkolaki  razem  z  Panią  Wiosną  przemaszerowały  barwnym  pochodem  pobliskimi ulicami przedszkola, trzymając  w  rękach  wiosenne  symbole przygotowane z nauczycielami w poszczególnych grupach wiekowych. W  ten  sposób  dzieci wyraziły  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku. Mamy nadzieję, że wiosna na dobre pozostanie z nami, zazieleni łąki, trawy i drzewa.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w przygotowanie dzieci do występu.
 Dorota Kula
Alicja Byczyńska