Włóż dziś kolorowe skarpetki nie do pary

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa, nad którym od 2014 roku patronat sprawuje ONZ.

Data nie jest przypadkowa, albowiem symbolizuje trzeci chromosom (zamiast dwóch) w 21 parze, powodując tzw. zespół Downa.  Obec­ność dodatkowego chro­mo­so­mu  wpły­wa na wygląd zewnętrzny dziec­ka (skośne ustaw­ie­nie szpar powiekowych, obec­ność zmarszcz­ki nakąt­nej, spłaszczona potyli­ca, nisko osad­zone uszy, mały nos o płask­iej nasadzie i sze­rokim grz­biecie), jest też przy­czyną niepełnosprawnoś­ci intelek­tu­al­nej, wad postawy oraz wielu innych prob­lemów zdrowot­nych (wrod­zone wady ser­ca, nerek, układu pokar­mowego itp.). Choroba budzi  w społeczeństwie krzywdzące stereotypy i uprzedzenia. Osoby z zespołem Downa mają takie same pragnienia i potrzeby jak osoby pełnosprawne – oczekują miłości, uwagi, szacunku i akceptacji. Jednakże warto wiedzieć , że pomimo niepełnosprawności i pewnych ograniczeń takie osoby mogą realizować i prowadzić ciekawe życie- pracując, ucząc się, rozwijając swoje pasje i hobby, czy choćby udzielając się społecznie.
Na znak  integracji z osobami z zespołem Downa zakładamy w dniu 21 marca dwie kolorowe, nie do pary skarpetki , symbolizujące   niedopasowanie społeczne i genotypowe z jakim borykają się te osoby.
                                                                                                                                  Alicja Tomoń