Zebrania wiejskie w gminie Brzozów

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się cykl zebrań wiejskich w sołectwach gminy Brzozów z udziałem burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego.
Dn. 16 bm. spotkali się mieszkańcy Przysietnicy, dn. 17. Grabownicy Starzeńskiej, Turzego Pola i Zmiennicy. Tradycyjnie już mieszkańcy poszczególnych miejscowości wysłuchali sprawozdań sołtysów i rad sołeckich z działalności za rok 2018.
Mieszkańcy wypowiadali się na tematy dotyczące ich najbliższego otoczenia. Bolączką wszystkich jest stan poszczególnych odcinków dróg gminnych, chodników i ich oświetlenie. Mieszkańcy poruszali także kwestie oświaty, kanalizacji i pomników. W miarę możliwości finansowych władze zapewniały o realizacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców i sołtysów. Podczas zebrań priorytetowym tematem był wybór składów komisji wyborczych w wyborach sołtysów oraz prezentacja kalendarza wyborczego. Wybory sołtysów i przewodniczących osiedli zarządzono na 7 kwietnia br. Rejestrowanie kandydatów, w których odbyły się zebrania trwa do dn. 20 kwietnia br. od 16.00 do 18.00. Już w tym tygodniu odbędą się zebrania w Humniskach (23.03, godz. 16.00), Starej Wsi (24.03, godz. 9.00), Górkach (24.03, godz. 12.00), Humniskach Skrz. (24.03. godz. 16.00).  Zachęcamy mieszkańców do udziału w zebraniach.
et
fot. jp
Marcin Michańczyk