II miejsce uczennicy SP Nr 2 w Humniskach w etapie wojewódzkim Olimpiady PCK

W dniu 15 marca 2019 roku odbył się w Rzeszowie etap okręgowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Humniskach Patrycja Olejarska, wygrywając etap rejonowy w/w Olimpiady, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, w którym reprezentowała powiat brzozowski w kategorii szkół podstawowych. W etapie tym brało udział 13 uczniów reprezentujących szkoły w dwóch kategoriach wiekowych  (szkoły podstawowe – 7 uczniów oraz szkoły średnie – 6 uczniów). Etap okręgowy Olimpiady składał się z części pisemnej (testu składającego się z 40 pytań testowych) oraz prezentacji przez ucznia akcji prozdrowotnej przeprowadzonej w szkole.
Patrycja świetnie poradziła sobie z rozwiązaniem testu, zdobywając największą liczbę punktów, a przedstawiona przez nią akcja sportowa przeprowadzona w szkole „Sport – to nic nie kosztuje, a dużo skutkuje!” zyskała uznanie komisji.
Zajęcie przez Patrycję II miejsca jest dużym sukcesem tym bardziej, że tylko 1 punkt dzielił ją od zwycięstwa i reprezentowania naszego powiatu w etapie ogólnopolskim.
A. Mazur, D. Barański