Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Brzozów

Przysietnica
16 marca 2019 r. godz. 16.00
Dom Strażaka
w Przysietnicy
Grabownica
Starzeńska
17 marca 2019 r. godz. 9.15
Dom Strażaka
w Grabownicy
Starzeńskiej
Turze Pole
17 marca 2019 r. godz. 12.00
Dom Strażaka
w Turzym Polu
Zmiennica
17 marca 2019 r. godz. 16.30
Dom Strażaka
w Zmiennicy
Humniska
23 marca 2019 r., godz. 16.00
Dom Strażaka
w Humniskach
Stara Wieś
24 marca 2019 r.  godz. 9.00
Dom Strażaka
w Starej Wsi
Górki
24 marca 2019 r.  godz. 12.00
Dom Strażaka
w Górkach
Humniska –
Skrzyżowanie
24 marca 2019 r. godz. 16.00
Zespół Szkół Nr 2
w Humniskach

Oświadczenie Kandydata na sołtysa sołectwa

(Warunkiem zarejestrowania kandydata na Sołtysa jest przedłożenie Komisji Wyborczej pisemnej Jego zgody na kandydowanie oraz poparcie społeczne udokumentowane podpisami co najmniej 50 osób uprawnionych do głosowania)

Oświadczenie Kandydata na członka Zarządu Osiedla Nr ….. w Brzozowie

(Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte podpisami co najmniej 50 wyborców stale zamieszkałych na Osiedlu)

Oświadczenie Kandydata na członka Komisji Wyborczej do wyborów Zarządu Osiedla Nr …… w Brzozowie

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Brzozowa z dn. 8 marca w sprawie wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyboru sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządu osiedli oraz członków zarządu osiedli.