Młodzież zapobiega pożarom – eliminacje gminne

Jedenastu uczestników reprezentujących sześć szkół podstawowych wzięło udział 14 marca w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie. Pierwszą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych, zaś drugą ostatnie klasy SP oraz uczniowie kl. 3 gimnazjum. Turniej rozpoczął test pisemny, po którym jury wyłoniło finalistów do części ustnej. Poziom wiedzy uczniów oceniała komisja w składzie: przewodniczący, mł. kpt. Tomasz Tesznar, mł. bryg. Marek Kołodziej oraz Komendant Gminny OSP dh Marian Dydek.
Turniej zakończyła dekoracja zwycięzców. Nagrody ufundowane przez burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego, w jego imieniu wręczyła naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Agnieszka Wilk w asyście zastępcy komendanta powiatowego PSP bryg. Krzysztofa Folty i dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Józefa Barana. Osobne podziękowanie otrzymali także opiekunowie za przygotowanie.
Ostatecznie w pierwszej kategorii najlepszy okazał się Kacper Nowak z SP w Zmiennicy, drugi był Adam Bodzioch z SP Nr 2 w Humniskach, na trzecim miejscu uplasował się Karol Czas z SP w Grabownicy Starzeńskiej. W drugiej grupie wiekowej najlepsi byli: Jakub Jonarski z SP w Górkach, drugie miejsce zajął Jakub Czas z SP w Grabownicy Starzeńskiej, zaś trzeci był Jakub Bielawski z SP w Starej Wsi.
Organizatorem konkursu był Burmistrz Brzozowa wraz z Komendą Powiatową PSP i Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brzozowie. W organizację włączyli się jak co roku też pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich UM oraz pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie. Wszyscy uczestnicy turnieju w przerwie otrzymali poczęstunek. Całość zwieńczyła wspólna fotografia.
et
fot. tl