Źródła dofinansowania dla działalności społecznej

Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować lokalny piknik, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na zakup pomocy edukacyjnych do świetlicy dla dzieci. Od 1 lutego 2019 roku rozpoczął się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”.

Konkurs jest organizowany przez 4 organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego:
 • Fundację Fundusz Lokalny SMK,
 • Lokalną Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
 • Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
 • Fundację Przestrzeń Lokalna.
Realizacja Konkursu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
W ramach Konkursu planujemy przeznaczyć 340.800,00 PLN na mikrodotacje – inicjatywy lokalne z terenu woj. podkarpackiego.
Granty będą przyznawane w kwocie  do 5.000,00 PLN.
Nabór wniosków do Konkursu rozpoczął się z dniem 1 lutego i potrwa do dnia 28 lutego 2019 r., do godz. 16:00.
Mikrodotację można pozyskać na działania mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
O grant mogą ubiegać się:
 • młode organizacje pozarządowe – (które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację);
 • grupy nieformalne/ samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej);
Czas realizacji inicjatyw to:
 • Inicjatywa jednorazowa w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 15.04.2019 r. do 30.11.2019 r.
 • Inicjatywa nie jednorazowa dłuższa niż 60 dni w czasie od 15.04.2019r. do 30.11.2019 r.
Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie  szkoleniowo – doradcze oraz  promocję lokalnych inicjatyw.
W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszam na spotkanie informacyjne:
 • 13 luty 2019 r.(środa) o godz. 16:30 (powiat brzozowski)
  Miejsce spotkania: Urząd Miasta w Brzozowie, ul Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów
Spotkanie poprowadzi Justyna Jacek – Koordynator z ramienia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
Obszar działania – powiat: dębicki, strzyżowski, jasielski, krośnieński, brzozowski.
Zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu!