Zebranie sprawozdawcze OSP w Przysietnicy

Dn. 2 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Domu Strażaka w Przysietnicy.

Spotkanie rozpoczął dh Roman Szarek, po czym tradycyjnie poprowadził je dh dr Mariusz Kaznowski. Sprawozdanie z działalności jednostki złożył naczelnik OSP dh Piotr Gaździk, zaś finansowe skarbnik OSP dh Marzena Pudlik. Głos zabrali także naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Agnieszka Wilk, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, bryg. mgr inż. Krzysztof Folta, dzielnicowy KPP asp. Zbigniew Helon, dyrektor SP Nr 2 w Przysietnicy Jadwiga Ścibor. W imieniu zaproszonych radnych podziękowania i deklarację współpracę druhom przekazali Marek Wacek i Adam Pomykała. Obecni byli Radni Rady Powiatu Stanisław SzarekMarek Wacek oraz radni Rady Miejskiej w Brzozowie Adam PomykałaGrzegorz Pietryka. Na koniec swoje wsparcie dla jednostki zadeklarował burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, który złożył życzenia strażakom i ich rodzinom. Wspomniał też, że widzi ogromny potencjał w młodych strażakach i będzie dążył do rozwoju jednostek OSP.
Za dotychczasową działalność oraz pełnioną funkcję prezesa OSP dh. Romanowi Szarkowi złożono podziękowania, jednocześnie pogratulowano tej zaszczytnej funkcji nowemu prezesowi dh. Bogusławowi Fiejdaszowi. Na koniec dyskutowano planach na bieżący rok i lata następne.
aw