Projekt zawodowy dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy  w Brzozowie z dniem 1 lutego rozpoczyna nabór do projektu „Droga do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na brzozowskim rynku pracy”. Działanie adresowane jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu brzozowskiego należących do jednej z poniższych grup:
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy łącznie z okresem pozostawania bez pracy przed dniem zarejestrowania w PUP),
  • osoby od 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnością.
Szczegóły w linku           >>> tutaj   <<<
Nabór trwa do 19 lutego b.r.

Alicja Tomoń