Ważna informacja dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów

Stowarzyszenie Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa działa od wielu lat w naszym kraju, obejmując opieką w ramach Sieci Życia w szczególności osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, starsze, samotne, dotknięte przemocą w rodzinie. Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku, uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy.

Nie trzeba nic mówić, tłumaczyć – włączenie przycisku spowoduje, że dyżurujący przez całą dobę operatorzy niezwłocznie po otrzymaniu sygnału przekazują wezwanie odpowiednim, do zasygnalizowania zagrożenia służbom, które podejmują skuteczną interwencję.
Z sieci  można korzystać przy pomocy komórkowego lub stacjonarnego aparatu telefonicznego.
Można też wykorzystywać do tego celu profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia dedykowane dla seniorów (różnego rodzaju opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.).  Ponadto w ramach Sieci Życia można skutecznie zabezpieczyć dom, mieszkanie, firmę przed włamaniem, pożarem i wybuchem gazu.
 Korzystanie z sieci jest bezpłatne, natomiast ponosi się koszt składki członkowskiej w stowarzyszeniu, która wynosi 20 zł miesięcznie.
Osoby korzystające z Przycisku Sieci Życia przy pomocy własnego aparatu telefonicznego, mogą skorzystać z ulgi w składkach członkowskich do 75% i opłacać składki w wysokości 5 zł miesięcznie.
Więcej informacji na stronie  www.ratownictwo.org
Do pobrania:
Pomocy w wypełnieniu wniosku udziela Alicja Tomoń pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych , Urząd Miejski pokój nr 10, tel 13 43 410 89
                                                                                                                                          Alicja Tomoń