Sesja nadzwyczajna

Cztery uchwał zostały podjęte na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Daniela Boronia zebrali się 14 stycznia br. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Wysoka Rada, po wysłuchaniu opinii kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie – Bogdana Błaża, podjęła uchwały w sprawach:

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Dwie kolejne uchwały podjęte przez radnych dotyczyły oddania (w drodze przetargów) w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzozów. Na tym przewodniczący RM zamknął obrady sesji nadzwyczajnej.