Nadzwyczajna sesja RM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Daniel Boroń na dzień 14 stycznia br. (poniedziałek) zwołał nadzwyczajną sesję RM. Początek posiedzenia o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Porządek sesji w rozwinięciu.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 14 stycznia 2019 r.
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
b) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
c) oddania w najem lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Brzozów w drodze przetargu
d) najem lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
4. Zamknięcie sesji.