Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” rozpoczyna realizację projektu „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 r.ż. (ukończone 30 lat), zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi  grupy docelowej projektu, założeń oraz oferowanego wsparcia. Szczegóły do pobrania >>>>TUTAJ<<<<<
Aneta Posłuszny
Asystent koordynatora
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji  Podkarpacia „PRO CARPATHIA”
Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
tel.: 661 113 018