Podsumowanie projektu pn. Edukacja- Rozwój – Aktywizacja

Inicjatywa polegała na realizacji cyklu warsztatów metodą projektów z różnych dziedzin wiedzy wg założeń spersonalizowanej edukacji nieformalnej w Wiosce Dziecięcej w Brzozowie w okresie 8.09.- 8.12.2018.

Celem głównym była aktywizacja i rozwój 16 dzieci w wieku 10–16 lat i ich rodziców oraz 4 młodzieży (wolontariusze Fundacji) w wieku 17-19 lat.
Dzieci uczestniczyły w wybranym przez siebie module tematycznym, zgodnym ze swoimi zainteresowaniami:
  • matematyka-fizyka-robotyka
Lot na Marsa, budowa sondy, obliczenia orbity, wiedza na temat powierzchni planety, historia geologiczna, możliwość istnienia życia, biochemia życia.
W części praktycznej zajęć z robotyki został wykonany robot, który miał za zadanie pobrać w terenie próbki gleby do badań przy pomocy odpowiednich czujników. Ponadto dzieci brały udział w grach symulujących sterowanie rakiet, odtwarzanie praw fizyki.
  • biotechnologia-przyroda-zdrowie
Dzieci poznawały podstawy budowy materii i chemii, obieg materii w przyrodzie, podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, przykłady chemii w naturze. Budowa komórki, DNA, procesy w komórce, możliwości biotechnologii. W części praktycznej tworzyły modele cząsteczek oraz przeprowadzały eksperymenty.
  • historia-przyroda-geografia
Tereny polarne – historia eksploracji, konflikty zbrojne w regionach polarnych), geografia i przyroda terenów polarnych, status prawny, badania naukowe i stacje polarne. Uczestnicy zapoznali się z programem Google Earth.
  • ekonomia-przedsiębiorczość-multimedia
Uczestnicy przyswajali podstawy wiedzy ekonomicznej, realizacja pomysłów biznesowych, zasady tworzenia biznesplanu, wystąpienia publiczne – zasady, tworzenie materiałów medialnych, planowanie, zarządzanie sobą w czasie, ustalanie celów, podejmowanie decyzji, analiza ryzyka.
Młodzież jako wolontariusze prowadzili część warsztatów dla dzieci. Ponadto odbyły się 3 warsztaty tematyczne dla rodziców: edukacja spersonalizowana, zdrowy styl życia, psychologia.
Inicjatywa została dofinansowana ze środków projektu ,,Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej’’, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dominika Rzepka
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak