Informacja dotycząca spalania odpadów drewnianych

W związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie występowania nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów drewnianych przez osoby fizyczne w kotłach domowych nieprzystosowanych do tego celu, przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w domowych piecach. Zakaz ten dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna pochodzącego z produkcji przemysłowej tj.: trociny, wióry, ścinki oraz drewna pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami (ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).
Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji takich jak: benzo(α)piren.
Odpady, które mogą być spalane w domowych piecach jako paliwo to „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz odpadki z takiego drewna (ścinki, trociny).
Ponadto w domowych kotłach nie wolno spalać: plastikowych butelek, kartonów po napojach, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu, zużytych opon i innych odpadów z gumy, papieru z nadrukiem farb kolorowych, zmieszanych odpadów komunalnych itp.
DBAJMY O NASZE ZDROWIE I ŚRODOWISKO!
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa