Spotkanie kobiet wyjątkowych i gospodarnych

W sali narad urzędu miejskiego odbyło się (12 bm.) spotkanie pn. „Kobiety Wyjątkowe i Gospodarne”. Jego organizatorem byli pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie. Na spotkanie przyjechały reprezentantki kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu brzozowskiego. Przywitała je kierownik biura ARiMR w Brzozowie Anna Chrupek. Następnie pracownice ARiMR-u omówiły ważne dla działalności kół informacje w sprawie systemu IRZ Plus, a przede wszystkim warunki wpisu swoich organizacji do tworzonego Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową. W spotkaniu wzięli również udział pracownice Urzędu Skarbowego w Brzozowie, które przekazały garść informacji z zakresu rozliczeń finansowych. Byli też obecni przedstawiciele biura terenowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz rady wojewódzkiej KGW. Pozostałą część spotkania wypełniła dyskusja.  dk