Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

W ramach Gminnych Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością 10 bm. w świetlicy internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie odbyło się spotkanie członków organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawności. W jego trakcie pełnomocnik burmistrza ds. osób niepełnosprawnych Alicja Tomoń omówiła zagadnienia dotyczące ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnością. Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele brzozowskich kół: Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszenia Amazonki, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytetu III Wieku. Przedstawione zagadnienia dotyczyły ulg wynikających z niedawno wprowadzonych przepisów Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także ulgi rehabilitacyjnej, zasad wyrabiania karty parkingowej, zwolnień z opłat abonamentu radiowo telewizyjnego, dodatkowych usług pocztowych, ulgi paszportowej, zniżek w komunikacji PKP/PKS. Ponadto przedstawiono nowoczesne rozwiązania w zakresie teleopieki medycznej systemu Sidly, oferującego tzw. opaski życia monitorujące stan zdrowia i zagrożeń życia osób chorych, samotnych , niepełnosprawnych. Więcej informacji tutaj.