Zwiedzanie brzozowskiej bazyliki

W piątek 7 bm.  uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzozowie i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi mieli okazję do zwiedzenia brzozowskiej bazyliki. Przewodnikiem po świątyni był dyr. Muzeum Regionalnego w Brzozowie Mariusz Kaznowski. Grupa gości zapoznała się z historią kościoła, jego zabytkami ruchomymi, symboliką religijną, obrazami i polichromią. Odwiedzono też kaplicę Matki Bożej Ognistej.

Zwiedzanie bazyliki i zapoznanie ze znajdującymi się w niej zabytkami i dziełami sztuki sakralnej odbyło się w ramach gminnych obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W spotkaniu wzięła udział Alicja Tomoń,  pełnomocnik Burmistrza Brzozowa ds. osób niepełnosprawnych. Podziękowała ona przewodnikowi za oprowadzenie i podzielenie się mnóstwem ciekawych informacji. dk