Mikołajki w PS Nr 2 w Brzozowie

Przedszkolaki z PS Nr 2 w Brzozowie z ogromnym przejęciem wyczekiwały dziś (5 bm.) wyjątkowego gościa.

Jak obiecały przed rokiem, cały czas były grzeczne i w domu i w przedszkolu, co potwierdziły wychowawczynie, zatem mikołaj zjawił się u nich dziś z ogromnym workiem prezentów. Grupa Pszczółek pod opieką pań: Antoniny Haduch oraz Olimpii Jagieły-Bodzioch przygotowały i zaprezentowały specjalnie na tę okazję program artystyczny. Mikołaj nie krył wzruszenia i czym prędzej pospieszył nagrodzić małych wykonawców. Ponadto każda grupa otrzymała ogromne worki z zabawkami, które posłużą do zabawy i w codziennej pracy w salach, w imieniu dzieci paczki odebrały wychowawczynie. Na koniec mikołaj odwiedził każdą grupę w poszczególnych salach, by sprawdzić jak się sprawują, czy są grzeczne, wreszcie, by wręczyć prezenty i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Dzieci nie zapomniały też o upominkach dla wyjątkowego gościa.
et