Obradowali brzozowscy radni

23 bm. radni Rady Miejskiej w Brzozowie zebrali się na sesji zwyczajnej. W obradach uczestniczył również burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.

Po przedstawieniu porządku Rada poddała pod głosowanie na wniosek radnej Doroty Kamińskiej zdjęcie z porządku obrad punktów czwartego i piątego dot. wyboru wiceprzewodniczących RM oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji, a także ustalenie składu osobowego stałych Komisji Rady. Radni jednogłośnie podjęli ww. wniosek. Na tym zamknięto obrady II zwyczajnej sesji RM w Brzozowie.