Quiz historyczny na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w SP Nr 1 w Humniskach

Zapraszamy wszystkich miłośników historii Polski do wspólnego uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości!

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Krąg”, działające przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Humniskach, zaprasza mieszkańców Humnisk na „Wielki quiz historyczny” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Konkurs odbędzie się w niedzielę 02.12.2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Humniskach w godz. od 15.00 do 16.30. Pytania konkursowe będą dotyczyć ogólnych zagadnień historii Polski od powstania państwa polskiego (od Piastów) do odzyskania niepodległości w 1918 r. Konkurs będzie miał formę quizu i przeprowadzony zostanie z użyciem nowoczesnych technologii informacyjnych. W związku z tym uczestnicy konkursu muszą posiadać telefony komórkowe, smartfony, tablety lub inne urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu.
Zgłoszenia należy kierować do 26.11.2018 na adres mailowy: soltysikryszard1969@gmail.com
bezpośrednio do p. Sołtysika lub w sekretariacie szkoły.  Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.
Regulamin konkursu
  1. Uczestnicy konkursu startują w dobranych wcześniej parach.
  2. Każda z par wymyśla niepowtarzalną nazwę dla swojego zespołu.
  3. W skład pary wchodzi uczeń oraz jeden z członków rodziny.
  4. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od powyższej reguły.
  5. Przynajmniej jedna osoba z pary musi posiadać podczas konkursu jedno z wymienionych urządzeń telekomunikacyjnych z dostępem do Internetu.
  6. O ilości przyznanych punktów za każdą prawidłową odpowiedź decyduje szybkość podejmowanych decyzji.
  7. Trzy najlepsze pary otrzymują nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy

SP Nr 1 w Humniskach